REGISTER

**คำเตือน**
• ห้ามใช้ พาสเวิด เหมือนกับเซิฟเวอร์อื่น หากไอเทมสูญหายจะไม่รับผิดชอบ
• ไม่ควรตั้งไอดีและพาสเวิดเหมือนกัน หากไอเทมสูญหายจะไม่รับผิดชอบ

Username    
Password     
Re-Password